چرا مرکز هارد ایران؟!

[brs_list values=”%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22font_size%22%3A%2214%22%2C%22color_1%22%3A%22%23bc3131%22%2C%22color_2%22%3A%22%23fcea25%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%2286%25%20%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%22%2C%22color_1%22%3A%22%23bc3131%22%2C%22color_2%22%3A%22%23eff925%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%203%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%23bc3131%22%2C%22color_2%22%3A%22%23eaf424%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%23bc3131%22%2C%22color_2%22%3A%22%23f9e125%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%22%2C%22font_size%22%3A%2215%22%2C%22color_1%22%3A%22%23bc3131%22%2C%22color_2%22%3A%22%23f9ef25%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%22%2C%22color_1%22%3A%22%23bc3131%22%2C%22color_2%22%3A%22%23ffec26%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%22%2C%22color_1%22%3A%22%23bc3131%22%2C%22color_2%22%3A%22%23fcdc25%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%22%2C%22font_size%22%3A%2214%22%2C%22color_1%22%3A%22%23bc3131%22%2C%22color_2%22%3A%22%23eff925%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D9%85%22%2C%22color_1%22%3A%22%23bc3131%22%2C%22color_2%22%3A%22%23fcea25%22%7D%2C%7B%22list_item%22%3A%22%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%22%2C%22font_size%22%3A%2214%22%2C%22color_1%22%3A%22%23bc3131%22%2C%22color_2%22%3A%22%23f4ea24%22%7D%5D”]

دسترسی سریع

”مرکز هارد ایران تنها مرکزِ هارد در ایران

در بسیاری از موارد بازیابی اطلاعات، مشکل دستگاه حاد نبوده و به ابزار و ماشین آلات تخصصی جهت بازگرداندن اطلاعات نیازی نیست
و مشتریان عزیز میتوانند با کمک تکنسین های مرکز هارد ایران بصورت کاملا رایگان و به دست خودشان، اطلاعات را بازگردانند و از پرداخت هزینه
معاف شوند.

برای دستیابی به امکانات فوق، جدول زیر را کامل کرده و در بخش توضیحات، مدل و ظرفیت هارد، مشکل بوجود آمده و فرمت اطلاعات مهم خود را نوشته و برای مرکز هارد ایران ارسال نمایید.تکنسین های مرکز هارد ایران در اسرع وقت با شما ارتباط برقرار خواهند کرد.

برآورد هزینه آنلاین ریکاوری هارد

[bt_cc id=”7906″]

 توجه داشته باشید هزینه اعلام شده ، حداقل هزینه جهت ریکاوری می باشد. با توجه به گوناگونی انواع آسیب دیدگی ها جهت برآورد هزینه دقیق می بایست از تست و بررسی رایگان مرکز هارد ایران استفاده نمایید.