4 hours ago - به گزارش جی‌اس‌ام و به نقل از خبرگزاری فارس، براساس کسب اطلاع از اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که GSMA در زمان تحریم‌ها خدمات خود را به ایران ارائه...

به گزارش جیاسام و به نقل از خبرگزاری فارس، براساس کسب اطلاع از اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که GSMA در زمان تحریمها خدمات خود را به ایران ارائه میکرد، پس از رفع برخی تحریمها، ارائه خدمت مستقیم به ایران را قطع کرده است. هنوز علت این تحریم معلوم نشده است. GSMA انجمن جهانی موبایل است که هماهنگیهای بینالمللی در حوزه موبایل را انجام میدهد. یکی از خدمات GSMA تعیین ساختار شناسه جهانی تجهیزات موبایل IMEI مخفف International Mobile Equipment Identity است. کشورهایی که به صورت مستقیم با GSMA ارتباط دارند لیست به روز IMEI ها را از این مرجع جهانی دریافت می کنند. حالا خبر رسیده که مقامات دولتی و خصوصی ایران مذاکرات را برای رفع این مشکل آغاز کردهاند. بروز این مشکل که از چندی پیش مشخص شده در حضور یا عدم حضور اپراتورهای ایرانی در کنگره جهانی موبایل بارسلون به عنوان رویداد جهانی موبایل پیشرو نیز تاثیرگذار است. کنگره جهانی موبایل بارسلون یکی از بزرگترین نمایشگاههای صنعت موبایل دنیاست که توسط انجمن جهانی موبایل برگزار میشود. سال پیش محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دعوت رسمی مدیر کنگره جهانی موبایل (GSMA) در این کنگره شرکت کرده بود.