رفع مشکل پیغام صفحه آبی

کامپیوتر بالا نمی آید/ خطای صفحه آبی چیست؟ خطای صفحه آبی می تواند دلایل متعددی داشته باشد. به همین دلیل برای تشخیص نوع آسیب دیدگی و بررسی راه حل های موجود می بایست زمان بیشتری نسبت به موارد دیگر بازیابی اطلاعات برای آن صرف کرد.   دلیل پیغام صفحه آبی چیست؟  زمانیکه با خطای صفحه […]

ریکاوری اطلاعات حذف شده

ریکاوری اطلاعات پاک شده

روش های نوین بازیابی اطلاعات حذف شده : مطمئن ترین روش ریکاوری اطلاعات پاک شده ;  کارهایی که برای ریکاوری اطلاعات نباید انجام دهیم!!!!   ریکاوری اطلاعات حذف شده از Desktop یا Document تنها با چند کلیک اگر اطلاعات دسکتاپ Desktop، یا Document تان را از دست داده اید بهترین راه برای برگرداندن اطلاعات ری […]