بازیابی اطلاعات هارد سوخته

هارد سوخته /سوختگی برد هارد/نوسانات برقی هارد هارد سوخته است ، این آسیب میتواند ناشی از نوسانات برقی باشد یا قطع شدن ناگهانی برق یا برخی دیگر از خرابی های الکترونیکی قطعات الکترونیکی هارد به مرور زمان دچار خرابی و استهلاک می شوند. گاهی اوقات از روی برد دود بلند می شود یا بوی سوختگی […]

ریکاوری هارد

بازیابی اطلاعات

ریکاوری هارد، پروسه‌ای 3 ساعته در مرکز هارد ایران ممکن است هارد شما به دلیل نوسانات جریان برق، ضربات فیزیکی،فرمت شدن اطلاعات ، و یا استفاده نادرست از این هارد ها و بسیاری موارد مشابه دیگر اطلاعات موجود، از بین برود و شرکتها را با مشکلات بالقوه ای رو به رو کند. در این موارد […]