تعمیر هارد سیگیت (رفع مشکل فریم ویر Firmware)

آموزش تعمیر و بازیابی اطلاعات هارد سیگیت

آموزش تعمیر و بازیابی اطلاعات هارد سیگیت مشکل فریم ویر Firmware و شناسایی نشدن هارد سیگیت (دیتکت نشدن هارد) تعمیر هارد سیگیت هارد سیگیت بالا نمی آید و شناسایی نمی شود هارد سیگیت دیتکت نمی کند و یا هارد سیگیت شناسایی نمی شود مرکز هارد ایران می تواند با استفاده از راه حل های ارائه شده […]