مشکل شناسایی نشدن هارد ها در Raid

مشکل شناسایی نشدن هارد ها در Raid

مشکل عدم شناسایی Raid و از دست دادن اطلاعات سرور   مشکلات بسیار زیادی می تواند باعث شود که یک سیستم Raid یا درایو NAS که مشکل شناسایی Raid و دیتکت داشته باشد. این مشکل می‌تواند  برای هر یک از درایو های موجود در Raid اتفاق افتاده و یا کل سیستم سرور به مشکل برخورده باشد. […]