بازیابی اطلاعات هارد سوخته

هارد سوخته /سوختگی برد هارد/نوسانات برقی هارد هارد سوخته است ، این آسیب میتواند ناشی از نوسانات برقی باشد یا قطع شدن ناگهانی برق یا برخی دیگر از خرابی های الکترونیکی قطعات الکترونیکی هارد به مرور زمان دچار خرابی و استهلاک می شوند. گاهی اوقات از روی برد دود بلند می شود یا بوی سوختگی […]