فرمت شدن هارد بعد از وصل کردن به گوشی موبایل

فرمت کردن هارد گوشی

مشکل پیام فرمت هارد بعد از وصل کردن به گوشی موبایل مبدل موبایل OTG و مشکل فرمت شدن هارد بعد از وصل کردن گوشی موبایل به هارد اکسترنال با استفاده از مبدل موبایل OTG، گوشی موبایلم را به هارد اکسترنال وصل کردم تا اطلاعات گوشی را کپی کنم ولی تمام اطلاعات هارد پاک شد هارد […]

فرمت شدن هارد اکسترنال بعد از وصل کردن به تلویزیون

از دست دادن اطلاعات هارد بعد از وصل کردن به تلویزیون TV شناسایی نشدن هارد در تلویزیون -آموزش نصب هارد به تلویزیون TV    هارد اکسترنال را از طریق کابل USB به تلویزیون وصل کردم ولی اطلاعات را نمایش نمی دهد! دلیل چیست؟ هارد اکسترنال را به تلویزیون وصل کردم و پیغام فرمت Format شدن […]