ویروسی شدن اطلاعات

بازیابی اطلاعات ویروسی شده

ویروسی شدن اطلاعات ویروسی شدن اطلاعات داخل کامپیوتر، برای همه افراد بزرگترین کابوس ممکن میباشد. این ویروس ها وابسته به نوع عملکردشان میتوانند از طرق مختلف به حافظه شما ورود کرده و سیستم اطلاعاتی شما را دچار نقص می‌کنند و به عبارتی دیگر میتوان گفت که این ویروس ها کنترل کامپیوتر شما را در دست […]