بازیابی اطلاعات چیست؟

بازیابی اطلاعات چیست؟ |  ریکاوری اطلاعات چیست؟ اگر اطلاعات تان را به هر طریقی از دست داده باشید، به فرآیند برگرداندن اطلاعات و دیتا، بازیابی اطلاعات یا ریکاوری دیتا می گویند. اطلاعات چگونه از دست می روند؟   ممکن است به بازیابی اطلاعات سخت افزاری (فیزیکی) نیاز  داشته باشد: سوختگی برد سوختگی موتور شکستگی اتصالات […]

ریکاوری رم دوربین CF, SD RAM, Micro SD 

بازیابی اطلاعات رم RAM Micro SD

بازیابی اطلاعات رم دوربین بازیابی اطلاعات رم CF, SD RAM, Micro SD  – ریکاوری اطلاعات رم اس دی رم دوربین شناسایی نمی شود، No Detected شده است؟ رم دوربین را به رم ریدر (Ram Reader) وصل می کنید اطلاعات را نمایش نمی دهد؟ ظرفیت رم 0 (صفر) شده است؟ وقتی رم را به Ram reader وصل […]