تصویر صفحه اصلی

برخی از مشتریان مرکز هارد ایران

تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی
تصویر صفحه اصلی

ریکاوری اورژانسی 3 ساعته

در قسمت ریکاوری اورژانسی مرکز هارد ایران، برای افرادی که دارای فورس زمانی هستند
و به اطلاعات بصورت فوری نیاز دارند، بازیابی اطلاعات در 3 ساعت انجام میپذیرد. 

ورود به اورژانس مرکز هارد ایران

خدمات مرکز هارد ایران

تجهیزات بازیابی اطلاعات
در مرکز هارد ایران

مرکز هارد ایران، جهت ضمانت کیفیت خدمات خود، از بروزترین ابزارآلات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری بازیابی اطلاعات بهره می‌برد.جهت مشاهده تجهیزات روی لینک زیر کلیک کنید.

تجهیزات ما
  • نخستین مرکز بازیابی اطلاعات در ایران
  • ریکاوری اطلاعات در ۳ ساعت
  •  تست و بررسی رایگان
  • ۹۸% درصد رضایت مشتریان
  • بزرگترین آرشیو هد معادل
  • برآورد هزینه مشخص
درباره ما