اورژانس

در این بخش هیچ زمانی تلف نخواهد شد

هارد ایران

  مبدع ریکاوری اطلاعات در ۳ ساعت  

ریکاوری انواع سرور کمتر از

۲۴ساعت

بخش بازیابی سرور
ریکاوری انواع حافظه کمتر از

۳ساعت

بازیابی اطلاعات فوری
اطلاعات حیاتی خود را از دست داده اید ؟  در سریعترین زمان ممکن به اطلاعات از دست رفته نیاز دارید ؟
در اورژانس مرکز هارد ایران، حتی یک لحظه را از دست نخواهیم داد. چراکه کاملاً شرایط حساس شما را
درک کرده‌ایم و به همین دلیل، بخش جداگانه ای را برای افرادی که سریعاً به اطلاعات خود نیاز دارند
احداث نموده‌ایم. در بخش اورژانس مرکز هارد ایران ، از قویترین دستگاه ها و تجهیزات ریکاوری اطلاعات
که در کنار بالا بردن سرعت بازیابی اطلاعات به درصد موفقیت در فرایند بازیابی اطلاعات کمک شایانی کرده،
استفاده می نماییم. همچنین در این بخش، بهترین تکنسین های دیتا ریکاوری و
زبده ترین کارشناسان سخت‌افزار گرد هم آمده ، تا بتوانیم فرایند <<ریکاوری اطلاعات در ۳ ساعت>>
را از یک شعار ساده به واقعیتی شگرف بدل کنیم.