فیلم های هارد DVR پاک شده یا حذف شده آیا امکان ریکاوری هارد DVR وجود دارد؟

بله، مرکز هارد ایران با بیش از 85% موفقیت در بازیابی اطلاعات هارد دستگاه
دی وی آر می تواند به شما مشتریان گرامی خدمات ارائه کند.

دلایل مختلفی برای از دست دادن اطلاعات دوربین مدار بسته وجود دارد که ممکن است اتفاق بیفتند.
میزان صدمه و هر گونه مشکلی به اطلاعات DVR ، به نوع و برند آن‌ها بستگی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

ایمن‌ترین راه بازیابی اطلاعات دوربین مداربسته

اگر سیستم امنیتی شرکت شما با یکی از این اتفاقات مواجه شده، زمان آن سیده که برای بازیابی دوربین مدار بسته با یک متخصص حرفه‌ای تماس بگیرید!

مشاوره رایگان با کارشناسان ما

ریکاوری دوره های قبلی DVR

تماس با ما

(در صورت انجام هرگونه دستکاری شانس انجام کار به حداقل ممکن خواهد رسید و در صورت موفقیت در ریکاوری هارد DVR با تجهیزات پیشرفته مرکز هارد ایران بدلیل صرف زمان بیشتر نیاز به صرف هزینه بالاتری می باشد. پس توصیه می کنیم به هیچ عنوان ریسک نکنید تا شانس بازیابی اطلاعات را از دست ندهید)

قبل از هر کاری به محض اینکه متوجه شدید به اطلاعات دستگاه دی وی ار نیاز دارید هارد را از دستگاه جدا کنید و از ادامه ضبط فیلم جلوگیری کنید (به دلیل رونویسی مکرر و جایگزینی فیلم های با فیلم های قدیمی تر)

برخی از مشتریان مرکز هارد ایران

تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته

بازیابی اطلاعات DVR

بازیابی فیلم های پاک شده دوربین مداربسته

اگر اطلاعات DVR خود را از دست داده اید، قبل از اینکه وحشت کنید، یک نفس عمیق بکشید و با مرکز بازیابی اطلاعات تماس بگیرید و مشاوره رایگان و تخصصی مرکز هارد ایران از وضعیت دوربین های مداربسته خود آگاه شوید.

همانطور که گفتیم موارد زیادی وجود دارد که می‌تواند باعث از دست رفتن داده‌های DVR شود. یکی از رایج‌ترین آن‌ها قطع یا افزایش برق است. این می‌تواند به هاردی که فیلم شما در آن ذخیره شده است آسیب برساند یا خود داده‌ها را خراب کند. از دیگر دلایل از دست دادن اطلاعات می‌توان به ویروس‌ها و خطاهای انسانی اشاره کرد.

اگر دستگاه DVR شما کار نمی‌کند و نمی‌توانید به فیلم خود دسترسی پیدا کنید، نگران نباشید. هنوز شانس خوبی برای بازیابی وجود دارد. اولین قدم این است که فوراً استفاده از DVR را متوقف کنید و سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید. زیرا تعمیر و دستکاری هارد ها می‌تواند به دستگاه آسیب بیشتری وارد کند و بازیابی را دشوارتر کند.

سپس با مشاوره رایگان مرکز هارد ایران تماس بگیرید و توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده است. آن‌ها اطلاعاتی درباره دستگاه DVR شما، مانند مدل و سال ساخت، و همچنین فرمت فایل‌هایی که از دست داده‌اید را (ویدئو، صدا و غیره) می‌خواهند. به همین سادگی پروسه ریکاوری اطلاعات DVR شروع میشود.

مراحل بازیابی اطلاعات در مرکز هارد ایران

ریکاوری اطلاعات اورژانسی هارد DVR

بازیابی اطلاعات دوربین مداربسته در 3 ساعت!

در صورت نیاز به ریکاوری اورژانسی 3 ساعته اطلاعات، حتما قبل از هر اقدامی ابتدا با ما تماس بگیرید

تا از شرایط کار و هزینه ها مطلع شوید. حتما هارد خالی هم ظرفیت و یا با ظرفیت بالاتر همراه هارد DVR همراه داشته باشید تا بتوانیم در سریعترین زمان ممکن اطلاعات دوربین مداربسته تان را بازیابی کنیم.

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد فرآیند بازیابی هارد DVR و زمان انجام کار و هزینه ها می توانید با همکاران مان تماس بگیرید و یا از طریق بخش گفتگوی آنلاین سایت بصورت 24 ساعته با همکاران فنی ما ارتباط برقرار کنید.

قبل از ارسال دستگاه دی وی آر و یا هارد DVR حتما لینک شرایط ارسال قطعه را مطالعه کنید تا از شرایط کاری مرکز هارد ایران مطلع باشید

بازیابی اطلاعات فیلم های دوربین مداربسته تنها در 3 ساعت

ریکاوری هارد DVR و تصاویر دوربین مداربسته

برگرداندن فیلم دوربین مداربسته

بازیابی اطلاعات فیلم های هارد DVR نیاز به تخصص و تجهیزات و تجربه فنی دارد و هر اشتباهی باعث می شود فیلم های ضبط شده برای همیشه از بین بروند و دیگر ریکاوری نشوند. هارد دستگاه DVR را به افراد غیر متخصص در زمینه ریکاوری اطلاعات نسپارید. 

مرکز هارد ایران با ورودی بیش از هزار دستگاه دوربین مدار بسته در سال تخصصی ترین و با کیفیت ترین خدمات را در این زمینه ارائه می دهد. هرگز هارد DVR را به سیستم کامپیوتر معمولی متصل نکنید

زیرا تمام اطلاعات و فیلم های داخل هارد را از دست خواهید داد.

مرکز هارد ایران تمامی دستگاه های دوربین مداربسته را پشتیبانی می کند.

درباره مرکز هارد ایران

خدمات بازیابی اطلاعات حرفه‌ای دوربین مداربسته


یک تیم مجرب از کارشناسان می‌توانند شرایطی که نگران اطلاعاتمان هستیم به سرعت مشکل را ارزیابی کرده و عملیاتی تخصصی برای بازیابی اطلاعات از دست رفته شما تنظیم کنند.

خدمات بازیابی اطلاعات مرکز هارد ایران سریع و کارآمد هستند. متخصصان مرکز هارد ایران تمام تجهیزات و ابزار های لازم برای شناسایی و رفع سریع هر نوع مشکلی را دارند به علاوه، مرکز هارد ایران تضمین میدهد که تمامی اطلاعات از دست رفته را با حفظ حریم شخصی ریکاوری میکند، بنابراین لازم نیست نگران ویدیوهای سازمانی یا شخصی خود باشید.

هزینه ریکاوری دوربین مداربسته
تصویر ریکاوری هارد DVR و بازیابی فیلم های دوربین مداربسته

دلایل خرابی هارد داخل دستگاه DVR

جهت کسب اطلاعات، در مورد ریکاوری هارد اینترنال کلیک کنید.

چگونه از پاک شدن اطلاعات DVR جلوگیری کنیم؟

چند کار وجود دارد که می‌توانید برای جلوگیری از پاک شدن داده‌ها در دستگاه DVR خود انجام دهید.

اولین مورد این است که مطمئن شوید DVR شما به درستی به پریز برق و تلویزیون وصل شده است. یکی دیگر از دلایل رایج از دست دادن اطلاعات، قطع یا افزایش برق است، بنابراین این اولین قدم مهم میباشد.

یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از پاک شدن اطلاعات، پشتیبان گیری منظم از DVR است. این کار را می‌توان با کپی کردن فایل‌ها در یک هارد دیسک خارجی یا با ذخیره آنلاین آن‌ها انجام داد. به این ترتیب، اگر اتفاقی برای دستگاه DVR شما بیفتد، همچنان بک آپ هایی را که انجام داده‌اید را خواهید داشت.

و در نهایت، مطمئن شوید که در صورت امکان، فریم ور های دستگاه DVR خود را به‌روزرسانی می‌کنید. این کار می‌تواند به حفظ اطلاعات کمک شایانی کند.

وبلاگ مرکز هارد ایران

مطالب بیشتر